Snabb kinesisk robotåterhämtning

Kina leder återhämtningen efter pandemin, rapporterar International Federation of Robotics, IFR. 

Antalet sålda industrirobotar ökade med 19 procent redan under värsta pandemi-året 2020. Antalet var 167 000. Av dessa hade 123 000 robotar importerats till Kina, främsta leverantörslandet var Japan.


Globalt sett minskade antalet robot-installationer med 2 procent under 2020. Ändå var nedgången i försäljning mindre än befarat, skriver IFR i ett pressmeddelande och ser nu tecken på stark tillväxt under både 2021 och 2022 för främst Nordamerika och Europa.

 

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-09-27 06:55:59