En glidande rörelse blir en rullande

Plastkedjan E4.1R från Igus Foto Igus Plastkedjan E4.1R från Igus Foto Igus

Igus har försett sitt e-kedjesystem E4.1 med nya rullande länkar. Det gör det lättare för användare att växla över från glidande till rullande kedjor.

 

 

Rull-länkarna är kompatibla med övriga moduler i E4.1 Så kan exempelvis kedjor till linjära robotar för verktygsmaskiner  enkelt modifieras för att handkas med större dynamik, samtidigt som energiåtgången kan minskas med bortemot hälften. Ljud och vibration minskas. 

Enligt tillverkaren kan man enkelt upprusta i efterhand och förlänga kedjans livslängd. Ett minskat antal lagerdelar och en reducerad driveffekt för förflyttning av kedjan är ytterligare fördelar.

www.igus.se

 

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-09-09 07:00:48