Inzile byter inriktning och vd

Inzile levererade Brings första ellastbil Bild Inzile Inzile levererade Brings första ellastbil Bild Inzile

Svenska elmobilitetsföretaget Inziles vd Daniel Wedberg har meddelat att han avgår och kommer att lämna bolaget.

Inzile har gått in i en ny fas av internationalisering och kommer därför behöva en VD med en annan kompetens och erfarenhet, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Nya typer av fordon ska utvecklas med betydligt större mjukvaru- och tjänsteinnehåll för att möta de nya behoven på den globala marknaden och nämner specialfordon, så kallade eFashion-hyperbilar samt design och kommersialisering av elfordon för segmentet hotel & resorts.

– Framtidens kunder kommer vilja köpa fordon som en tjänst, Electric Vehicles as a Service, och vi kommer att bygga tjänster kring uppkopplade bilar med hjälp av AI. Det ställer krav på ett annat ledarskap och en förståelse för denna typ av affärer, säger Ragnar Åhgren, huvudägare och styrelseordförande i Inzile. 

Inziles kommersiella chef Klas Åhgren fungerar som tillförordnad vd tills en ny ordinarie är på plats.

Bolaget fortsätter processen med att försöka förvärva en majoritetspost i det spanska elmobilitetsföretaget QEV Tech Holdings där man redan är delägare. 

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-09-06 06:45:40