Senaste rönen om additiv tillverkning publicerade

David Franklin, Swerim David Franklin, Swerim

Metallforskningsinstitutet Swerim delar med sig av sin samlade kunskap om AM-processens olika steg.

‒ Guidlinen riktar sig framför allt till företag och personer som tänker implementera Additiv Manufacturing, AM, i sin produktion, berättar David Franklin vid Swerim som har varit koordinator för projektet Machining of AM components.

 

 

I projektet har Swerim deltagit tillsammans med Sandvik Coromant, VBN Components och 3M Svenska. Projektet har finansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material.

 

Guidlinen kan hämtas hem från Swerims hemsida www.swerim.se

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-09-01 10:50:07