Tio miljoner till forskning om självständiga robotar

Robotar som kan arbeta tillsammans med människor på lager och i fabriker och dessutom lära upp nya robotar. Det är målet för ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet som fått 10 miljoner från kk-stiftelsen, rapporterar universitetet. Det kan låta enkelt men det är svårt för robotar att arbeta i miljöer där människor rör sig och mycket förändras, säger Federico Pecora, forskare i datavetenskap som leder projektet som har fått namnet Teamrob.


Självständiga robotar behövs för att automatisera vissa arbetsuppgifter på lager, i fabriker eller i gruvor ­ inte minst där arbetet kan vara farligt för människor.
De självständiga robotar som finns idag har svårt att hantera oförutsägbara händelser och miljöer som ständigt förändras, säger Federico Pecora.
– Därför tillåter dagens lösningar knappt att robotars och människors arbete överlappar varandra. Det vill vi ändra på. Vårt mål är att utveckla en ny typ av robotar.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-08-25 06:48:48