Återhämtningen i ekonomin accelererar

– Det finns stora möjligheter för flertalet nya grupper att nå in i industrin nu när många företag behöver anställa. Foto: Dagmar Zitkova – Det finns stora möjligheter för flertalet nya grupper att nå in i industrin nu när många företag behöver anställa. Foto: Dagmar Zitkova

Återhämtningen i ekonomin har accelererat det andra och tredje kvartalet i år. Detta trots att brist på insatsvaror och logistikproblem har hämmat industriproduktionen och exporten. Det framgår av prognosen från Konjunkturinstitutet samt branschorganisationens Sinfs rapport.
Konjunkturinstitutets Barometerindikator steg i juli, till 122,4 från 119,8 månaden innan. För tredje månaden i rad har indikatorn nått en ny högsta nivå. Indikatorns höga nivå förklaras fortfarande till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv. Tillverkningsindustrins indikator steg med 4,1 enheter i juli till 129,2 vilket är indikatorns högsta uppmätta värde någonsin.

Uppgången förklaras av att företagens storlek på varulagrens har förbättrats ytterligare. Allt större andel industriföretag är opåverkade av pandemin. Andelen opåverkade företag har ökat från 50 till 60 procent.
När Konjunkturinstitutet i april förra året började att ställa frågan om hur produktionen har påverkats av coronaviruset den föregående månaden så var andelen som svarade att produktionen inte påverkats drygt 30 procent. Därefter har andelen varierat mellan 30 och 50 procent. I juli svarar 60 procent att produktionen inte har påverkats alls, vilket är 10 procentenheter fler än förra månaden. Samtidigt svarar 35 procent av företagen att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning, vilket är 8 procentenheter mindre än förra månaden.
Leveransproblem
Den vanligaste anledningen att produktionen minskat hos vissa företag uppges vara leveransproblem av insatsvaror följt av minskad efterfrågan och personalbrist. I juli svarar 90 procent av företagen att leveransproblem av insatsvaror är en anledning till att produktionen minskat, en ökning med 5 procentenheter. Samtidigt svarar 25 procent, en minskning med 8 procentenheter, av företagen att minskad efterfrågan är en anledning till att produktionen minskat. 23 procent av företagen svarar att personalbrist är en anledning till att produktionen minskat. Även det är 26 procentenheter färre. 32 procent av samtliga företag uppger att de har haft så stora problem med leveranser av insatsvaror på grund av coronaviruset vilket har påverkat produktionen negativt. I april förra året var de många fler.
Även Sinf (Svensk Industriförening) bekräftar att ekonomin är på väg åt rätt håll och rapporterar historiska kvartalssiffror för underleverantörerna: ”Inte ens materialbristen stoppar industrin.”
Underleverantörer
– Kvartalssiffrorna visar på en markant uppgång hos underleverantörerna vilket är mycket hoppfullt säger Sinfs vd, Sanna Arnfjorden Wadström. Många behöver nu anställa och Sverige måste komma tillrätta med bristen på utbildad arbetskraft. Det är alarmerande att 58 procent har problem med att hitta utbildad arbetskraft när det erbjuds så mycket intressanta arbetstillfällen. Idag handlar det mycket om att anställa och utbilda internt. Där kan den föreslagna förändringen av las och att staten då bekostar lön under utbildning bli ett viktigt verktyg framåt. Det är speciellt viktigt för den grupp företag med små marginaler som har utmaningar med lönsamheten, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-08-30 06:21:39