Beckhoffs strömförsörjningsportfölj utökas med tilläggsmoduler

Beckhoff lanserar en ny tilläggsmodul, PS9xxx för PS-strömförsörjningsserier. 24/48 V DC-strömförsörjningar krävs universellt i varje maskin och system och är därför av största vikt för en tillförlitlig drift. Med den nya tilläggsmodulen PS9xxx för PS-strömförsörjningsserier från Beckhoff står nu ytterligare en effektiv möjlighet till förfogande för att undvika driftstopp i maskiner och anläggningar och därmed öka systemets tillgänglighet.

Med PS-strömförsöjrningsserien, de tillhörande tilläggsmodulerna och UPS-serien CU81xx erbjuder Beckhoff ett komplett och samordnat lösningsspektrum för tillförlitlig strömförsörjning i 24 och 48 V DC-området. Funktionsomfånget hos PS-strömförsörjningarna utökas nu ytterligare genom de nya buffert- och redundansmodulerna.

Buffertmodulerna PS90xx förhindrar störningar som beror på avbrott och variationer i nätspänningen eller belastningstoppar så att försörjningssystemet och anslutna förbrukare kan arbeta tillförlitligt utan driftstopp. Det sker genom de lagrar energi via underhållsfria elektrolytkondensatorer och avger den vid behov. På så vis kan exempelvis nätavbrott effektivt överbryggas.

Buffertmoduler behöver inga signalkablar och kan därför läggas till parallellt till lastströmkretsen vid valfri punkt. Dessutom kan flera moduler parallellkopplas för att tillhandahålla mer ström eller öka överbryggingstiden vid nätavbrott ytterligare.

Redundansmodulerna PS94xx används för att skapa ett redundant och felsäkert försörjningsnät. I ett sådant system parallellkopplas två eller flera nätenheter och frikopplas genom en eller flera redundansmoduler. Det förhindrar att en kortslutning på utgångssidan i ett av nätaggregaten kortsluter utspänningen.

Redundansmodulerna använder effektiv MOSFET-teknik för frikoppling vilket minskar spänningsbortfall och därmed även förlusteffekten. Vilket ger avsevärt lägre förlusteffekt jämfört med konventionella diodmoduler.

Beckhoff

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-08-11 13:34:42