Säkerhetskonsult hjälper industrier att fullfölja revisionsstopp under pandemin

Säkerhetskonsult Pia Karlsson, på bilden vid Billerud Korsnäs på Gruvön. Foto: Anders Englund Säkerhetskonsult Pia Karlsson, på bilden vid Billerud Korsnäs på Gruvön. Foto: Anders Englund

 För att förebygga skador och kunna fullfölja årliga revisionsstopp på ett smittsäkert sätt anlitar allt fler industrier en ny typ av säkerhetskonsulter, berättar säkerhetsföretaget Scutus Security Group i en kommuniké.
Pia Karlsson är en av de säkerhetskonsulter som har ställt om. – Jag har tidigare främst fokuserat på fysiska säkerhetsutbildningar för butikspersonal, men nu hjälper jag istället stora industrier att hålla verksamheten smittsäker vid revisionstopp, säger säkerhetskonsulten Pia Karlsson på Scutus Security Group.


Fick tänka om
Hon har över 20 års erfarenhet av säkerhetsbranschen. När pandemin drog in över världen i början av 2020 var det många verksamheter, inklusive säkerhetsbranschen, som fick tänka om.
Pia Karlssons kalender gick från full till tom på bara några veckor. Fram tills att en större industri hörde av sig och behövde hjälp med att genomföra sitt årliga
revisionsstopp på ett smittskyddssäkert sätt.
Förhindra driftstopp
För att förhindra driftstopp och efterföljande kostnader skulle Pia ansvara för planering och logistik när över 1000 entreprenörer samtidigt skulle komma för en och en halv veckas arbete. Bland annat har det satts upp skyltar, teststationer och bodar där arbetarna på ett säkert sätt kunde byta om eller äta mat.
– Det är otroligt mycket logistik bakom ett revisionsstopp. Ska revideringar
eller ombyggnationer kunna göras behöver industrier ofta stänga ner hela produktionen och sedan pågår ett intensivt arbete med otroligt många människor under en kort tid. För att kunna fullfölja ett sådant arbete trots en pågående pandemi krävs det att en hel del åtgärder är på plats. Vårt mål är att alla ska vara lika friska när de åker härifrån som när de kom hit, säger Pia Karlsson.
Nya typer av säkerhetsåtgärder togs fram. Utöver skyltar och teststationer leder Pia 15 corona-värdar som ska säkerställa att alla arbetare mår bra och får den information som de behöver.
Säkerhetsåtgärder
Pia arbetar också nära industrins säkerhetschef för att koordinera alla säkerhetsåtgärder som tagits fram. Hon menar att det är en stor omställning för både henne och andra i branschen, men att deras gedigna kunskap inom säkerhet kommer väl till pass i det nya uppdraget.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-06-23 06:08:13