Industrins och kraftvärmeverkens förorenade processvätskor renas

Anläggning som renar aktivt processvatten. Mercatus är en godkänd kärnkraftsleverantör. Vid årsskiftet 2020/21 fick företaget ytterligare ett kontrakt i branschen där en anläggning ska rena aktivt processvatten. Leveransen är beräknad till sommaren och består av ultrafilter och jonbytare som ska filtrera bort radioaktiva partiklar. Foto: Mercatus Anläggning som renar aktivt processvatten. Mercatus är en godkänd kärnkraftsleverantör. Vid årsskiftet 2020/21 fick företaget ytterligare ett kontrakt i branschen där en anläggning ska rena aktivt processvatten. Leveransen är beräknad till sommaren och består av ultrafilter och jonbytare som ska filtrera bort radioaktiva partiklar. Foto: Mercatus

Trots att Mercatus Engineering från småländska Vimmerby har varit med sedan sjuttiotalet, siktar man ständigt framåt. Redan 1973 såg grundaren en affärsidé i att återvinna och rena processvätskor från den bearbetande industrin vilket är en affärsidé som håller än idag. År 2019 har Mercatus fått en ny majoritetsägare, det tyska företaget Knoll.
Knoll Maschinenbau GmbH är en mångårig samarbetspartner till Mercatus och Christer Fuglesang, som äger Space Advisory Stockholm har varit ledamot i styrelsen sedan 2017.

Den nya ägarstrukturen innebär att Knoll Maschinenbau GmbH blir majoritetsägare, med familjen Alsér och Space Advisory Stockholm som delägare.
Idag har Mercatus 31 anställda, med huvudkontor i Vimmerby och utbudet spänner över ett brett område inom såväl vätskerening som materialåtervinning av förorenade vätskor. Kunderna finns främst inom industrin, vattenverk och värmekraftverk.
Växande miljömedvetande
Tillväxten har tagit ordentlig fart de senaste åren, främst med tanke på en ökad miljömedvetenhet och de senaste årens fokus på vatten och vattenbrist. Tillväxttakten i bolaget har ökat och idag ligger omsättningen på drygt 100 miljoner kronor.
Med de två produktgrenarna spånhantering/skärvätskerening för metallbearbetande och tillverkande industri, och processvätskerening med membranteknik, indunstare och jonbytare för både industri, värme- och vattenreningsverk har vi en unik bredd i kompetens och erfarenhet. Från små mobila anläggningar till kompletta system för att sluta en hel process.
Svensktillverkade komponenter
Genom att lägga all tillverkning hos valda svenska underleverantörer behåller Mercatus sin flexibilitet och man kan koncentrera sig på teknikutveckling, design, konstruktion, säkra leveranser, idrifttagning, service och eftermarknad.
I företagets egna lokaler ligger hjärtat i verksamheten – ”provhörnan” där man testkör både processvätskor och spån innan offert. Här sker också stora delar av teknikutvecklingen - ofta i samarbete med kunder, forskningsinstitut, högskolor och universitet.
Mercatus bedriver nämligen egen teknikutveckling och olika forskningsprojekt i samarbete med Sveriges miljöforskningsinstitut, ivl, och andra universitet och högskolor.
Idag är företagets meritlista lång. När det var dags för Olsbergs i Eksjö att investera i ny skärvätskeutrustning fick Mercatus förfrågan att komma med ett förslag. Olsbergs utvecklar, designar och tillverkar elektro-hydrauliska styrsystem för mobila maskinapplikationer och är världsledande på styrsystem till lastbil- och skogskranar. Tillverkningen av samtliga produkter sker i egna fabriker i Eksjö och Vallentuna för fullständig kontroll av hela produktionskedjan från minsta detalj till färdiga system. Mercatus gjorde en grundlig översyn av både vår bearbetning och befintlig skärvätskeutrustning för att kunna presentera den bästa lösningen. Mercatus förslag skilde sig från andra aktörers upplägg.
Sparar pengar och miljö
De installerade systemen stod klara och idriftsattes under september 2020. Leveransen består av två kompaktbandfiler från Knoll och ett hydrostatfilter i rostfritt utförande. Ett av kompaktbandfiltren levererades i kombination med en föravskiljare för att minska mängden spånor som belastar filtret.
Hydrostatfiltret behövde vara i rostfritt utförande för att kunna hantera de tvättvätskor som ska renas. Utöver detta levererades även två kompressorkylare för att temperera skärvätskan och en oljeavskiljare typ oas 2.
Efter installation kan man konstatera att den har lett till en mycket förbättrad föravskiljning, minskad pappersförbrukning samt en rejält reducerad mängd spillvätska som följer med spånorna ut från anläggningen. Det sparar både pengar och miljön.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-05-14 06:23:44