Snabb hjälp i industriell produktion

De nya robotarna är flexibla, mycket exakta i sina rörelser och lätta att underhålla.  Foto: Kuka De nya robotarna är flexibla, mycket exakta i sina rörelser och lätta att underhålla. Foto: Kuka

Med KR Scara-robotarna utökar Kuka sin portfölj av industriella robotar. De nya robotarna har egenskaper som att de är kompakta och mycket snabba. Enligt Kuka blir KR Scara-robotarna en värdefull hjälp i industriell produktion för smådelsmonterings-, materialhanterings- och inspektionsuppgifter. Robotarna gör även automatiseringen lättare och mer ekonomiskt hållbar, även på extremt kostnadskänsliga marknader.

Oavsett användningsområde ger KR Scara-robotarna god effektivitet och ekonomi redan från start. –Tack vare en mängd integrerade system för mediaförsörjning kan de hantera nästan alla uppgifter, säger Kim Reeslev, country manager för Danmark och de baltiska länderna. KR Scara-robotarna passar mycket bra inom applikationer för montering, hantering och materialtestning. Robotarna klarar laster på upp till sex kilogram och finns med räckvidder på 500 respektive 700 mm. Det tillsammans med Kukas programmering gör det möjligt för kunderna att hantera mycket kompakta pick and place applikationer.De nya robotarna är flexibla, mycket exakta i sina rörelser och lätta att underhålla. –Sammantaget innebär det att kunderna nu kan förverkliga mer flexibla mönster i sina robotapplikationer, säger Kim Reeslev.

KUKA Nordic

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-05-10 05:36:04