Ny scanner från Hexagon eliminerar delinspektion och justering av flaskhalsar

Lasern är en del av en serie Hexagon mätinstrument som förvandlar verktygsmaskiner från alla leverantörer till en komplett multisensorenhet. Foto: Hexagon Lasern är en del av en serie Hexagon mätinstrument som förvandlar verktygsmaskiner från alla leverantörer till en komplett multisensorenhet. Foto: Hexagon

Hexagons Division Manufacturing Intelligence lanserar en trådlös multisensor laserscanner med precision av högsta metrologinivå som är speciellt utformad för att fungera i cnc-styrda verktygsmaskiner, rapporterar Hexagon. M & H LS-R-4.8 kan fånga cirka 40 000 mätpunkter per sekund - jämfört med status quo för att ta enskilda punkter med traditionella pekprober - och överför data säkert till mottagaren via radio, vilket gör det möjligt för operatörer att byta sensor automatiskt utan manuellt ingripande.


Styr munstycket
Mätning på maskinverktyget är en värdefull informationskälla i bearbetningsprocessen. Med dessa data kan arbetsstycken styras före eller till och med emellan bearbetning vilket förbättrar kvaliteten. Mätresultat används för att på ett flexibelt sätt förbättra produktionen - till exempel genom automatisk detaljuppriktning.
Tar bort flaskhalsar
Den trådlösa skannern tar bort flaskhalsar genom att ta in mätningar för förbättringar i processen från CMM-maskiner. I modern produktion måste tillverkningen ofta stoppas tills resultaten kommer in. Den nya trådlösa laserskannern ger snabb mätning i verktygsmaskinen och resultaten skickas snabbt till relevanta produktionsområden, till exempel kvalitetsingenjörer eller produktionschefer.
Att fånga 40 000 mätpunkter per sekund ger information om hela detaljen snarare än bara valda enskilda punkter. Detta gör det möjligt för användare att utvärdera produktionskvalitet, förbättra produktionsprocesser genom att identifiera problem tidigt, bättre anpassa detaljerna för steg senare i arbetsflödet och en inblick i hela detaljkvaliteten.
–Trådlös anslutning innebär att dessa mätningar nu är alla möjliga utan att flytta detaljen från maskinen eller installera externa mobila mätanordningar - som båda skulle vara tidskrävande, säger Manuel Müller, produktmarknadschef.
Den förbättrade tidsbesparingen och högre genomströmning från att använda skannern är särskilt viktig när flera maskiner används för sekventiella produktionssteg. Delar måste placeras noggrant för att kunna börja fräsa exakt varje gång.
Fångar hela ytan
Genomströmnings hastighet
–Lasern ökar genomströmningshastigheten genom att fånga hela ytan på hela delen direkt, snarare än att långsamt mäta många enskilda punkter förklarar Manuel Müller. Att mäta detaljer med manuella enheter mellan varje steg tar betydligt längre tid än att använda en integrerad laserscanner.
Hexagon

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-05-06 07:06:33