Innovativt koncept från Carlo Gavazzi

Foto: Carlo Gavazzi Foto: Carlo Gavazzi

Carlo Gavazzi lanserar en uppdatering av sitt innovativa koncept med kommunicerbara solid state reläer, NRG-system.
Detta innebär att samma kommunikationsinterface (controller NGRC, till vänster på bilden) både kan läsa ut data via Modbus RTU i realtid, ge diagnostikinformation samt att solid state reläerna även aktivt kan styras. Nytt är att Carlo Gavazzi nu också har släppt en controller för Profibus, NGRC-PN, samt en controller för Ethernet/IP, NGRC-EIP, vilka båda fungerar som ovan och mot samma reläer.


Som komplettering gäller att individuell styrning av nya komponenten via bussen, reläerna behöver ingen separat DC-spänning, det ger snabbare installation. Procentuell effektreglering som tillägg till On/Off styrningar, vilket avlastar överordnat system/PLC, ger kostnadsbesparing. Konfigurerbara styrprinciper: burst (pulsskurar), distribuerad- eller avancerad pulsstyrning ger inbyggd intelligens. Ett nytt lastavvikelselarm (motståndsbaserat för att kontrollera avvikelser från ett inlärt värde) ger ökad noggrannhet. Möjlighet att välja automatisk eller manuell återställning av larm ger ökad flexibilitet.
Carlo Gavazzi

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-05-04 07:59:14