Egain & Iwmac går samman

 Syftet med samgåendet mellan Egain och iwmac är att skapa en plattform i Europa som hanterar all uppkoppling av byggnader. Målet är dokumentation och optimering av energiförbrukningen i alla typer av byggnader samt specialiserade lösningar för kylning i livsmedelsförsäljning och bearbetning. Genom innovativ anslutning som övervakar, styr och optimerar både energianvändningen och organisationer, uppnår man energieffektivisering.


Byggnader står för 40 procent av Europas utsläpp - främst till följd av uppvärmning och kylning - och 75 procent av alla byggnader är energiineffektiva, med prognoser som tyder på att så mycket som 95 procent av dagens befintliga byggnader fortfarande kommer att vara i bruk 50 år framöver.
Den nybildade koncernen iwmac och Egain förvärvar nu även det norska bolaget Cebyc.
Omkring 31 000 kommersiella, industriella, bostads- och offentliga byggnader och 3 000 livsmedelsbutiker i norra Europa är redan dagliga användare av antingen en iwmac-, Egain- eller Cebyc-lösning för olika energikontrollnivåer, effektivitet och rapportering.
År 2020 översteg de tre företagens sammanlagda omsättning 18 miljoner euro. Efter förvärvet av Cebyc kommer bolaget att ha kontor i sju länder med totalt 130 anställda.

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-05-03 05:53:51