Styr- och elutrustning uppgraderas i ett moderniserat reningsverk

Moderniseringen av Klagshamsverket. Etapp 2 beräknas vara klart 2025, t v projektingenjör Patrick Liljedahl, VA SYD, och Martin Lejon, projektledare Umia Ystad. Foto: VA SYD Moderniseringen av Klagshamsverket. Etapp 2 beräknas vara klart 2025, t v projektingenjör Patrick Liljedahl, VA SYD, och Martin Lejon, projektledare Umia Ystad. Foto: VA SYD

Klagshamns avloppsreningsverk strax utanför Malmö genomför ett omfattande moderniseringsprojekt som inleddes i början av 2021 och beräknas pågå i fyra år. Syftet är bland annat att kunna använda den rötgas som produceras på ett effektivare sätt, så att anläggningen kan bli självförsörjande på värme och el. Projekteringsarbetet är redan igång och det krävs en mycket noggrann planering eftersom arbetet genomförs medan anläggningen är i drift.

Det är den stora utmaningen, säger Patrick Liljedahl, projektingenjör på VA SYD, kommunförbundet som ansvarar för vatten- och avloppsanläggningar i Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Lomma.
Klagshamns avloppsreningsverk tar in runt 15 000 liter vatten i minuten och servar närmare 100 000 personer. Det togs i drift 1974, så utrustningen är både sliten och i behov av uppgradering.
Umia Ystad är huvudentreprenör och leder arbetet med denna etapp av den omfattande moderniseringen.
Etapp ett var klar redan år 2016 och innebar främst en renovering av el- och styrsystem i de östra delarna av Klagshamsverket.
Nytt värmesystem
Etapp två tar ett betydligt mer omfattande grepp, där gammal el och styrutrustning ska bytas samtidigt som värmesystemet ska uppgraderas. Bland annat installeras två nya gasmotorer och den befintliga värmepannan optimeras.
– Vi bygger ett helt nytt värmesystem som drivs av den biogas som rötas fram från slammet.
–Det är den stora restprodukten när avloppsvattnet renas, som kommer att tas tillvara betydligt effektivare än idag. Målet är att hela anläggningen ska bli självförsörjande på både el och värme, förklarar Patrick Liljedahl.
Det här uppdraget kräver informationsutbyte och tydlighet. Vi lägger mycket kraft på projektering och planering, för att vara säkra på alla funktioner när vi parallellt lyfter bort det gamla och kopplar igång den moderna utrustningen, säger Martin Lejon.
Det finns fyra huvudskäl till att den närmare 50 år gamla anläggningen behöver renoveras.
Reservdelar
Kritisk utrustning är föråldrad, det är brist på reservdelar. Verkningsgraden behöver ökas genom effektivare användning av gas och energi. Krisberedskap behöver ökas, det vill säga driften vid strömavbrott behöver ökas genom generering av egen elkraft.
Anläggningen ska framtidssäkras för att kunna ansluta fler användare. Hela denna andra etapp av moderniseringen vid Klagshamns avloppsreningsverk beräknas vara klar någon gång under 2025.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-04-29 14:04:27