Afry medverkar i ny bioproduktfabrik i Finland

Afry blir ingenjörspartner i Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i Finland. Afrys kontrakt omfattar projektledningstjänster, detaljprojektering för samtliga tekniska och digitaliseringstjänsterna för fabriken med bland annat Building Information Modeling och Process Information Modeling, inklusive upprättande av SSOT-koncept det vill säga digital tvilling.

Afry kommer också att tillhandahålla projektledning, projekterings- och anläggningstjänster för tillhörande klordioxidanläggning. Fabriken planeras producera cirka 1,5 miljoner ton massa per år, liksom flera andra bioprodukter. Den kommer också att producera 2,0 TWh förnybar el per år. Investeringens värde är 1,6 miljarder euro och byggfasen kommer att slutföras under tredje kvartalet 2023. Efterfrågan på cellulosabaserad nordisk pappersmassa växer globalt. Tillväxten i efterfrågan drivs av megatrender, fossilbaserade råvaror ersätts med träbaserade produkter.

Afry

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-04-22 07:00:46