Framtidens automationsutbildningar

Elever från Göteborgs tekniska gymnasium tävlade i sverigemästerskapet i Automation. Foto: Dagmar Zitkova Elever från Göteborgs tekniska gymnasium tävlade i sverigemästerskapet i Automation. Foto: Dagmar Zitkova

Det är naturligtvis svårt för en femtonåring idag att veta hur roligt och spännande det faktiskt är att arbeta med professionell automation, som exempelvis i ett massa- eller pappersbruk, säger Anders Thorén som sedan flera år tillbaka är ITF Automations representant i Skolverkets Nationella Programråd för el- och energiprogrammet, (där gymnasieutbildningar inom professionell automation hör hemma). Programrådets uppgift är att vara skolverkets samverkansyta mot avnämarna.


– När man som ung väljer att vidareutbilda sig och skall söka en gymnasieutbildning är det svårt att faktiskt veta vad utbildningen i slutänden kommer att leda till. För automationsutbildningar inom el- och energiprogrammet finns idag tre yrkesutgångar, fastighetsautomation, industriautomation och processautomation.
De mest lästa kurserna i stort sett är desamma över alla yrkesinriktningar och många av de minst lästa kurserna är också desamma, nu föreslår programrådet att en enda ny yrkesutgång skall skapas genom att de tre nu existerande slås samman och vidareutvecklas till en ny yrkesutgång - ”Automationsingenjör”.
Tidigare yrkesutgångar har oftast inte gett högskolebehörighet, men många yrkesgymnasier erbjuder redan idag kompletterande kurser som ger eleverna behörighet att söka till högskola.
Det är rådets förhoppning att den kompletteringsmöjligheten skall kvarstå även fortsättningsvis. Det finns sannolikt en del elever som tvekar inför en yrkesutbildning av oro för att ett sådant val därmed skulle hindra dem att läsa vidare, om de senare skulle få intresse av det. Så då är det tryggt att veta att den möjligheten fortfarande finns.

Läs mer

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-04-20 11:34:31