Forskarskolan Smart Industry Sweden ska introducera smart automation hos företag i Jönköpingstrakten

 Nu har forskarskolan Smart Industry Sweden startat. Sexton doktorander knutna till forskarskolan ska bidra till teknikutveckling på tolv olika företag.
Jönköping University (ju) och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) tillhör de fem medverkande lärosätena i forskarskola.


– Forskningen inom Smart Industry Sweden kommer att bidra till ökad konkurrenskraft för de medverkande företagen, säger Jenny Bäckstrand, lokal projektledare för Smart Industry Sweden på ju.
Företagen i Smart Industry Sweden får tillgång till forskningsresultaten från en eller flera doktorander, samt till all forskning som görs inom forskarskolan.
– Företagen får på så vis del av heltäckande kompetens, säger Peter Thorvald, föreståndare för Smart Industry Sweden.
Jönköpingsföretaget Itab som utvecklar och producerar kassasystem för detaljhandelsmarknaden gick med i Smart Industry Sweden för att växa på marknaden. Itab hoppas på att kunna bredda sitt kontaktnät inom såväl näringslivet som akademin.
– Jag ser fram emot samarbetet, säger Tobias Pettersson, Itabs doktorand inom Smart Industry Sweden.
Företagen Haglund Industri och Siemens Energy har var sin doktorand inom forskarskolan knuten till ju och jth.
Företagsforskarskolans utbildning riktar sig till yrkesverksamma inom industriell utveckling och pågår i fem år. Det motsvarar 80 procents studietakt och leder till en doktorsexamen inom den valda inriktningen. En företagsdoktorand kan vara den som både erhåller kunskap och har förmågan att leda en förändringsprocess inom företaget.
Smarta fabriker, smarta arbetsmetoder och intelligenta produktionssystem tillhör förskarskolans kärnområden.
Produkter har blivit allt mer kundanpassade. För att möta denna utmaning krävs flexibla, lättrörliga och förändringsbara produktionssystem. Det krävs en högre grad av intelligent automation, simulering, digitala tvillingar och optimering av produktionssystem. En viktig del är att förstå hur avancerad informationsteknologi och artificiell intelligens (ai) kan kombineras med avancerad tillverkningsteknik i smarta fabriker.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-04-23 08:47:53