IF Metall lanserar Exportens dag

Ett tåg med svensk malm på väg ut i världen. Ett tåg med svensk malm på väg ut i världen.

IF Metall, fackförbundet med 300 000 medlemmar inom svensk industri går idag ut och lanserar Exportens dag. Den 16 april är industrins genomsnittliga produktion för den inhemska marknaden redan avklarad, skriver IF Metall i en kommuniké. Det vi producerar under resten av året motsvarar det vi säljer till andra länder. Att tre fjärdedelar av det vi tillverkar i Sverige exporteras är ett tecken på att vi är framgångsrika som exportnation, trots stenhård global konkurrens.


– Industrins betydelse för jobben och för vår gemensamma välfärd kan inte överskattas. 2020 exporterades varor till ett värde av 1 428 miljarder kronor. Utan inkomsterna från exportindustrin skulle vi inte kunna vara det välfärdsland som vi är och vill vara, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson. Svensk export skapar jobb i hela landet. I nordliga Norrbottens län står industrin för nästan en femtedel av arbetstillfällena inom näringslivet. I sydliga Jönköpings län är motsvarade andel nästan en tredjedel. Industrin skapar dessutom mängder av jobb i andra branscher. Pandemin har dock inneburit ett hårt slag mot både människor och ekonomin. Industriexporten minskade under 2020, men har en självklar roll att spela i återhämtningen.
Flera nödvändiga industriinvesteringar för klimatet är redan på gång. Northvolts batterifabrik har dubblerats redan innan den öppnat. LKAB och SSAB utvecklar fossilfritt stål, och i Boden har H2 Green liknande planer.
­ Nu kräver IF Metall en rad åtgärder. En är utveckling av regionala tillväxtstrategier.
Engagemanget i kommuner och regioner är avgörande för industrins utveckling. Där finns morgondagens exportsuccéer. Sverige behöver bygga ut export- och investeringsfrämjande. Kommuner och regioner ska ha nationell uppbackning i engagemanget för att locka investeringar och etableringar till Sverige.
När industrin ställer om och elektrifierar behöver vi tillgång till rätt kapacitet när den behövs. Just nu ser vi flera stora industriprojekt som kommer innebära en hög efterfrågan på el. Sverige behöver bygga ut tillgången och överföringen av klimatsmart, leveranssäker el till priser som är gynnsamma för svensk industri.
Effektiva miljötillståndsprocesser är en viktig del i klimatomställningen. I dagsläget är tyvärr långa tillståndsprocesser ett hinder. En stark miljölagstiftning är en självklar del i vårt samhälle, men krångliga och byråkratiska processer får inte påverka något så viktigt som investeringar för klimatet. Här måste Sverige bli bättre.
Fungerande godstransporter är helt avgörande för exporten. Utbyggnad och upprustning av infrastrukturen utifrån industrins behov måste prioriteras och tidigareläggas. Godstransporter måste bli effektiva och klimatsmarta. Förmågan att dra nytta av digitaliseringen ger konkurrenskraft på globala exportmarknader. Sverige behöver öka takten i industripolitiken och prioritera industrinära forskning och innovation. Växla upp utbyggnaden av test- och demonstrationsanläggningar, så att företag både kan ta fram prototyper och göra produkten färdig för industriell produktion.

IF Metall

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-04-16 08:54:47