Svenska Monteringspriset 2021 går till Lars Medbo, docent vid Chalmers tekniska högskola

Lars Medbo Foto: Rise IVF Lars Medbo Foto: Rise IVF

Svenska Monteringspriset 2021 har tilldelats Lars Medbo, meddelar Monteringsforum vid Rise IVF.  – Pristagaren har med stor hängivenhet under lång tid verkat för att stärka svensk industris förmåga att skapa effektiva materialfasader. De många lyckade exempel på hur pristagarens principer och arbetssätt implementerats på företag runt om i landet vittnar om den påverkan detta arbete haft, konstaterade årets prisutdelaren Jenny Bramell.


Juryns motivering
Lars Medbo har utvecklat system och principer för effektiv materialförsörjning till stationer i monteringsverkstäder. Genom hans arbete har många företag kunnat öka effektiviteten både i materialförsörjningen och monteringen. Lars Medbos arbete möjliggör fri sikt över materialfasaderna även i stora monteringsverkstäder där många varianter monteras. Höga pallställ har ersatts av låga, enkelt specialanpassade materialfasader där montörernas effektivitet står i centrum. Genom målmedvetet arbete över lång tid har Lars Medbo stegvis utvecklat principerna för att åstadkomma allt effektivare materialförsörjning. Idag används många av dessa principer framgångsrikt hos såväl stora som små företag i Sverige. Lars Medbos insatser för effektiviserad materialförsörjning utgör ett föredöme för svensk industri.
Lars Medbo har under lång tid arbetat med internlogistik och materialpresentation vid monteringsstationer. Den grupp som Lars tillhört på Chalmers har haft goda kontakter med japanska forskare och genom studiebesök i Japan och japanska forskares besök i Sverige har Lars samlat unik kompetens om hur effektiv materialförsörjning kan arrangeras. Genom studier av plocktider ur olika emballagetyper har pall med krage utmanats som den givna lastbäraren i monteringen. Materialpresentation ur montörens perspektiv har ersatt den tidigare presentationen som baserades på logistikfunktionens effektivitet. Genom tydliga bilder och fakta har Lars visat på vinsterna med sina metoder.
Konkreta projekt
Lars Medbo har arbetat mycket med konkreta projekt hos företag och studerat olika principer för materialpresentation, för att avgöra dessas effektivitet. Genom att anpassa lådor och boxar för att stödja montören alternativt ta bort emballaget helt och i vissa fall servera montören en strukturerad monteringssats har en palett av alternativ visats. Allt i akt och mening att visa på den totala effektiviteten, dvs ur såväl montörens som logistikpersonalens perspektiv. Effekterna genom tillämpning av Lars Medbos utveckling är anmärkningsvärda. För inte så länge sedan stod montörerna mellan höga pallställage och monterade. Montörerna var svåra att se medan truckarna syntes tydligt, vilket kunde ge intryck av att man befann sig i ett lager och inte i en monteringsverkstad.
Monteringssystem
I dagens monteringssystem är materialfasaderna låga, det går att se vad som utförs i lokalen och montörerna har fått bättre belysning (ofta dagsljus) på sina stationer. Montörernas arbetsmiljö har förbättrats avsevärt samtidigt som effektiviteten ökat. Irriterande gångsträckor, uppackning av lådor och att leta efter rätt komponent har ersatts av monteringsarbete. Montörer vill montera och inte göra onödiga arbetsuppgifter, skriver juryn i sin motivering.
Monteringsforum,
Rise IVF

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2021-04-12 07:45:48