Weidmüller ökar portföljen av smarta komponenter

 Weidmüller driver på utvecklingen av smarta komponenter som till exempel IoT Gateway 30. Multifunktionsgatewayen är det logiska tillskottet till deras portfölj. Den etablerar anslutningen från sensorn till molnet. Genom att ta fram och förbehandla maskindata, kan driftskostnaderna hållas låga, eftersom varje meddelande som skickas kostar pengar.
Om data samlas in eller bara skickas på händelsedriven basis minimerar detta den ansträngning som krävs för att utbyta information.
Tack vare mobil anslutning kan gatewayen användas var som helst, oavsett befintlig infrastruktur. Weidmüller använder den framtidssäkra 4G LTE-standarden.


Databehandlingen utförs med den öppna IoT-standarden Node-red, som redan är integrerad i iot Gateway 30. Detta gör det möjligt för användaren att implementera sin egen applikationsprogrammering eller att falla tillbaka på de många fördefinierade funktionerna.
Fältenheter och kontroller nås via vanliga gränssnitt och protokoll, såsom Modbus rtu, tcp, opc ua, mqtt eller rfc1006, vilket underlättar anslutningen till befintliga system. I de flesta fall är inga ändringar nödvändiga för det styrsystem som används för detta ändamål. För vidare användning skickas data till intern it eller molnsystem som Azure, aws eller ibm.
Integrerad
Weidmüllers fjärråtkomsttjänst är också redan integrerad för snabb och säker åtkomst till maskiner och anläggningar. Processdata kan historiskt lagras i u-länk och individuella instrumentpaneler och larm kan genereras. Det intuitiva gränssnittet kan konfigureras snabbt och enkelt utan expertkunskap och justeras i linje med interna processstrukturer. Weidmüller kombinerar därför alternativ för iot och fjärråtkomst i en portal.
Weidmüller

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-04-06 07:33:09