Operatören sammanställer sitt eget säkerhetsrelä

 Foto: Pilz Foto: Pilz

Med det intuitiva onlineverktyget Mypnoz Creator kan operatören sammanställa sitt eget säkerhetsrelä Mypnoz. Det levereras förkonfigurerat och testat och är ett helt installationsklart, individualiserat system. Det krävs inga programmeringskunskaper för att arbeta med Mypnoz Creator, eftersom säkerhetsfunktionernas sammankopplingslogik definieras via modulvalet och tillhörande kontaktsekvenser, skriver Pilz i samband med lanseringen av den nya modulära säkerhetsbrytaren Mypnoz.


Pilz har med andra ord utvecklat ett genomgående digitalt koncept från urval till beställning. Med Mypnoz kan Pilz erbjuda säkra lösningar som byggs individuellt efter kundspecifika krav i seriestorlek ett.
Övervakar
Säkerhetsreläet Mypnoz övervakar säkerhetsfunktionerna nödstopp, skyddsgrind, ljusstråleskydd, tvåhandsdon IIIA/C och aktiveringsbrytare. Det består av en huvudmodul med upp till åtta fritt kombinerbara expansionsmoduler.
I det tillhörande onlineverktyget Mypnoz Creator kan man sammanställa en säkerhetslösning som uppfyller behoven utifrån ett stort antal möjligheter. Operatören kan växla mellan en logik- och en maskinvaruvy. En simulering för validering och omfattande dokumentation tillhandahålls också.
Beroende på säkerhetskraven kopplar operatören ihop säkerhetsfunktioner som exempelvis nödstopp eller skyddsgrind med logiska ”och/eller” sammankopplingar. Onlineverktyget Mypnoz Creator visar logiska fel i säkerhetsfunktionernas följd med hjälp av en symbol. Operatören kan lägga till ytterligare säkerhetsfunktioner efter behov och fastställa detaljer som t.ex. tillslags- och frånslagsfördröjning.
Direkt kontroll
Operatören kan kontrollera direkt med hjälp av simuleringen i onlineverktyget om en koppling eller säkerhetsutformning uppfyller de krav som ställs. Det minskar risken för fel och gör att driftsättningen går snabbare.
I Mypnoz Creator kan säkerhetskopplingarnas antal, typ och logiska sammankoppling bestämmas helt utifrån vad kunden behöver till sin anläggning. Med dessa uppgifter beräknar Creator automatiskt vilka moduler som behövs och i vilken ordning de måste anslutas. Kontaktsekvenserna fastställs genom logiken för säkerhetsfunktionernas sammankoppling. Tack vare denna interna kombinationslogik krävs inga programmeringskunskaper vid utformningen. Produkten som genereras kan beställas direkt via onlineverktyget. Operatören kan alltså beställa Mypnoz direkt med den fördefinierade sammanställningen. Säkerhetsreläet förkonfigureras och levereras redo att monteras. Varje Mypnoz får en unik typkod. Det innebär att ett likadant system vid behov kan beställas när som helst.

Pilz

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-03-26 11:49:36