Tillförlitlig EMC med 360°-skärmning: M8 kabelkontaktdon för känsliga tillämpningar

Foto: Binder Foto: Binder

Binder, verksamt inom många olika tillämpnings- områden genom ett stort sortiment lanserar nu ett nytt don, ett gjutet M8 runt kontaktdon. Det nya kontaktdonet ingår i 718-serien och ger hög tillförlitlighet under avancerade förhållanden – även för specialanpassade specifikationer – med en ny typ av skärmning.
Ökande prestanda
Den senaste versionen av M8 kabelkontaktdon hör till de mindre storlekarna i Binders ständigt växande sortiment och utökar Binders närvaro inom tillämpningsområden där storlek och prestanda ständigt kommer att öka i framtiden. Utöver de grundläggande egenskaperna hos M8 kontaktdon, såsom exempelvis kompakt storlek och låg vikt, särskiljer sig 718-seriens nya kontaktdon, som nu finns tillgängligt, från andra tillvägagångssätt inom tillämpningsområdet främst genom att det utnyttjar en ny typ av 360-gradig skärmning.


Tillämpningar
Skärmningskonceptet, som utnyttjas för första gången i denna miljö, säkerställer en särskilt tillförlitlig EMC-skärmning utan interferens. Denna egenskap i M8-format gör att det runda kontaktdonet kan användas i tillämpningar som exempelvis sensorteknik, laboratorieutrustning och driftslösningar. Denna produkt kan även implementeras som en specialanpassad lösning. Det finns fyra versioner av det nya kabelkontaktdonet med 3, 4, 6 eller 8 ben. Skydd till IP 67 tillhandahålls i samtliga versioner av modellen, liksom en mekanisk livslängd på mer än 100 matningscykler. Märkspänning och märkström varierar beroende på antalet ben. 3- och 4-benta versioner erbjuder 60 V och 2 A upp till 4 A, beroende på ledarens tvärsnitt. 6- och 8-benta don kan hantera upp till 30 V och 1,5 A. Kabeln tillhandahålls i antingen PVC eller PUR. Kabelns längd kan dessutom konfigureras enligt kundens behov.
Viktig komponent
Med en ständigt växande portfölj av kompakta kabelkontaktdon kan Binder tillhandahålla bättre produkter främst inom tillämpningsområden som kräver en hög grad av flexibilitet inom ett litet utrymme. Binder är i färd med att ta fram ett 12-bens M8 kontaktdon.
Binder

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-03-23 09:44:22