Vattenfall och Preem vill producera fossilfri vätgas i stor skala i Lysekil

 Foto: Preem Foto: Preem

Vattenfall och Preem utreder storskalig produktion av fossilfri vätgas och därmed går företagens samarbete in i nästa fas. Nu inleds en studie med syfte att undersöka möjligheterna att bygga en storskalig produktionsanläggning vid raffinaderiet i Lysekil, rapporterar företagen i en kommuniké.
Preems mål är att producera 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel till 2030 vilket kan reducera transportutsläppen med upp till 12,5 miljoner ton koldioxid, motsvarande ca 20 procent av Sveriges totala utsläpp. Denna produktionsomställning kräver storskalig försörjning av vätgas.


Vattenfall och Preem har beslutat att undersöka möjligheterna att försörja Preems vätgasbehov med fossilfri vätgas från storskalig elektrolys av vatten. Studien, som utöver vätgasproduktion, även utreder raffinaderiets framtida elförsörjning, ska vara klar redan till sommaren. Om studien visar på goda förutsättningar kan nästa steg bli att förbereda byggandet av en första elektrolysanläggning vid raffinaderiet i Lysekil i storleksordningen 200-500MW.
Övergripande strategi
– Ökad produktion av biodrivmedel är en hörnsten i Preems övergripande och långsiktiga affärsstrategi. Parallellt arbetar vi hårt med att minska utsläppen i produktionen. En satsning på fossilfri vätgas skulle kunna skapa möjligheter för ökad biodrivmedelsproduktion samtidigt som vi minskar utsläppen vid våra raffinaderier, säger Peter Abrahamsson, chef för hållbar utveckling på Preem.
Det har stormat kring Preemraff i Lysekil på grund av den tidigare planerade, men nu slopade utbyggnaden. Hållbarhetsfrågorna har fått ett stort fokus inte bara i Sverige. Minskande utsläpp står idag högt upp på agendan. I november förra året presenterade Preem en första del av ett större projekt som avser att bygga om den existerande Synsat-anläggningen för storskalig produktion av förnybara drivmedel. Till att börja med kommer fem procent rapsolja att samköras med den fossila råvaran under en begränsad tid.
– Vi påbörjar nu en omfattande omställning av raffinaderiet i linje med Preems övergripande och långsiktiga affärsstrategi, och det är glädjande att få starta Preemraff Lysekils resa mot att bli ett biodrivmedelraffinaderi, sade raffinaderichef Aad van Bedaf i en kommentar till omställningen.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-03-15 07:59:41