Digitala givare övervakar pumpar

Alfa Laval cm gör tillståndsövervakning med avancerade data om vibrationer, temperatur och driftstid. Alfa Laval cm gör tillståndsövervakning med avancerade data om vibrationer, temperatur och driftstid.

Alfa Laval lanserar en ny givare, CM, för trådlös övervakning av status för hygieniska pumpar. Digitala givare övervakar vibrationer, temperatur och total driftstid, ­ tre av de mest använda parametrarna för att upptäcka och diagnostisera fel ­ för roterande utrustning.
Alfa Laval cm drivs med trådlösa digitala givare som tillförlitligt och säkert skickar data till smarta telefoner och surfplattor i närheten. Med en intuitiv app identifierar servicetekniker avvikelser från riktvärdena och kan fastställa när det är dags för underhåll.


Smart förutsägande underhåll minimerar oplanerade avbrott och maximerar anläggningens effektivitet.
Prestandadata och trend-analyser som anges via CM möjliggör väl underbyggda underhållsbeslut, avslutar John Walker, Portfolio Manager, Pumpar, Alfa Laval.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-03-10 07:48:25