Industri och energi blir ett på Sweco

I takt med omställningen mot ett mer hållbart samhälle blir energi- och industrifrågor allt mer avgörande för varandra, säger Conny Udd, Sweco.. Foto: Sweco I takt med omställningen mot ett mer hållbart samhälle blir energi- och industrifrågor allt mer avgörande för varandra, säger Conny Udd, Sweco.. Foto: Sweco

Industrikonsulten Sweco meddelar att de från och med den första februari slår ihop sina två divisioner, industri och energi under ett och samma tak. Conny Udd, som har ansvarat för energidivisionen, blir divisionschef för den nya divisionen Energi & industri, med omkring 850 konsulter över hela Sverige. Integrationen av verksamheterna påbörjas direkt under första kvartalet 2021. – Det finns en stor potential i utvecklingen av energi- och industrimarknaden. Det handlar dels om att växa inom traditionella verksamhetsgrenar som exempelvis gruvindustri, papper och massa, transmission och distribution samt energiproduktion, dels om att etablera Sweco inom nya typer av marknader. Redan idag arbetar verksamheterna nära varandra inom olika kundsegment, säger Conny Udd.


– Vi ser att många av våra kunder växer just inom området hållbarhet. De vill att deras produkter lever upp till hållbarhetstänkande och att de uppfyller klimatmålen. De vill definitivt inte förvärra klimatkrisen genom sin egen produktion. Därför håller många på och ställer om. Hållbarhetsomställningen handlar oftast om just energi omställningen. Energi och produktion går hand i hand. De som vill expandera brukar fråga sig: hur ska vi lösa energifrågan? Energitillförseln brukar med andra ord komma först i processen, säger Conny Udd.
Hela industrin håller på att strukturera om. Idag handlar det inte längre enbart om automatisering, menar Conny Udd, för automatisering har vi ju haft ett tag. Idag håller hela samhället på att digitaliseras. Många nya sektorer växer fram. Dessa har en direkt koppling till energi. Till exempel byggs det nya stora batterifabriker eller stora datahallar som både kräver energi men även kan exempelvis generera värme. Till den pågående strukturomvandlingen där arbetskraftskostnaden inte längre är lika avgörande som förut tillkommer krisen orsakad av pandemin. Det kommer helt klart att visa sig vilka som blev vinnare och vilka som blev förlorare. Redan nu är det klart att flera har blivit medvetna om hur viktigt det är med obrutna affärskedjor och en produktion och logistik som man kan kontrollera. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk.

 

SWECO

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-02-25 08:32:22