Midroc Automation startar projektdivisionen Midroc EPC för totalansvar

Michael Sundvik, ansvarig för Midroc epc och Jonas Bergmark, vd på Midroc Automation. Foto: Midroc Michael Sundvik, ansvarig för Midroc epc och Jonas Bergmark, vd på Midroc Automation. Foto: Midroc

Midroc Automation rustar upp för stora industriprojekt för nyckelfärdiga leveranser, ibland även kallat totalentreprenad med helhetsansvar.
Från och med januari har Midroc infört en ny organisation där den nybildade divisionen Midroc EPC ska ta hand om bolagets totala projekt- och leveransförmåga.
– Det här är en nystart för oss. Organisationen finns på plats sedan första januari och nu lanserar vi den utåt, säger Michael Sundvik, chef för den nya divisionen Midroc EPC (Engineering, Procurement and Construction.
Istället för att jobba i avgränsade projekt med olika separata delmoment som kunderna upphandlar var för sig, till exempel automation, robotik, elinstallationer, maskinbyggnad, logistik, underhåll och liknande så sammanför Midroc hela sin samlade leverans- och projektförmåga under ett och samma tak, i Midroc EPC.


Ett helhetsansvar
– Vi har erfarenhet av att genomföra storskaliga multidisciplinära projekt därför kan vi genom Midroc EPC ta ett helhetsansvar, säger Michael Sundvik. Vi kan hantera allt från förstudier och projektering till leverans och idrifttagning, oavsett vilken bransch det gäller, vilken teknik det handlar om eller oavsett var projektet ska genomföras. Vinsten för kunden blir att han får allt samlat i ett enda kontrakt. Man kan se vår nya satsning som ytterligare en paketering av vårt erbjudande mot industri, energi och infrastruktur.
Multidisciplinärt
– Det är ett naturligt steg för oss att samla allt inom Midroc EPC. För att kunna ta sig an stora multidisciplinära projekt, krävs att man har erfarenheten, rutinerna, den finansiella styrkan, kapaciteten och resurserna, säger Jonas Bergmark, vd för Midroc Automation. Vi är stolta att vi kan det.
Michael Sundvik som blir chef för den nya divisionen Midroc EPC har i många år drivit stora, teknikintensiva projekt. Han kommer närmast från ett uppdrag som Operations Manager och affärsutvecklare på Midroc Rodoverken.
– Jag har också haft ett eget bolag där jag stöttade internationella industriföretag med ”Capex” investeringar" och leveransprojekt, säger Michael Sundvik.
– Jag har tillbringat större delen av mitt yrkesliv som specialist på komplexa och strategiska industriprojekt. Jag ser fram emot att utveckla verksamheten vidare inom Midroc.
Strategiska partners
Midroc EPC kommer att driva multidisciplinära ”turnkey” projekt med hjälp av strategiska partners samt ett nätverk av underleverantörer. Modellerna, resurserna, kompetenserna och rutinerna finns för att kunna ta projekten och bedriva dem på ett effektivt sätt.
Industrikonsulten Midroc Europe utgår från Sverige men bolaget är verksamt internationellt. År 2019 låg omsättningen på ca 11 miljarder kronor och bolaget hade 4200 medarbetare.

MIDROC

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-02-15 07:49:07