Somas driver ett AI projekt

I ett gemensamt projekt ska Somas tillsammans med konsultbolaget Afry undersöka möjligheter att använda AI och maskininlärning för att prediktera underhåll, rapporterar Somas. Finansiering av detta projekt har beviljats av Vinnova. Somas del av arbetet kommer att utföras inom ramen för de pilotprojekt som pågår med fjärrassistans. Afry kommer in som konsulter. Syftet är att utreda möjligheterna att använda insamlade sensordata för preventivt underhåll, men Somas vill även presentera färdplan för fortsatt arbete inom detta område.

Genom att erbjuda sina kunder smarta ventiler kan Somas ge en tidig indikation om det krävs underhåll. AI-projektet bidrar till att öka affärsvärdet av de data som Somas kan samla in med hjälp av denna teknik.
– Det bidrar dessutom till ett ökat värde för kunderna på ett flertal punkter som att Somas kan erbjuda produkter som ger mindre omkostnader för service och underhåll, säger Kristina Hellström, Project Manager på Somas.

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-02-11 08:15:47