Kiselanalysator med kombinerad mätteknik

Mettler Toledo Thornton lanserar kiselanalysatorn 2850Si som är konstruerad för att maximera drifttid och uppnå överlägsen prestanda för övervakning av både kisel och fosfat, rapporterar Mettler Toledo Thorn.
Övervakning av kisel är avgörande för att mäta och kontrollera kontaminering i rent och ultrarent vatten inom mikroelektronikindustri och kraftproduktion för förbättrad produktkvalitet, utrustningseffektivitet och planering av underhåll.
Rening av fosfat, vilket ofta används i kraftverks - pannor, spelar två viktiga roller – att upprätthålla korrekt alkalinitet, och att kontrollera uppbyggnad av beläggningar för effektiv separering och korrosionsskydd.


Tack vare den innovativa mättekniken kan en enda 2850Si kiselanalysator utföra dubbelt så många kombinerade kisel- och fosfatanalyser av kraftverkets kemi, vilket betydligt minskar den totala reagensförbrukningen och driftkostnaderna, skriver Mettler Toledo Thornton.
Den kompakta storleken för 2850Si, som beror på kravet på 75 procent minskning av reagensvolymen jämfört med vanliga kiselanalysatorer, gör att ytterligare mätsystem kan installeras och optimerar värdefullt panelutrymme.
Proaktiv planering
Övervakning av reagensförbrukning och rör/filterstatus med Mettler Toledos ism-teknik (Intelligent Sensor Management) möjliggör proaktiv planering av lagerhållning och service. Underhållet kan förenklas ytterligare genom att utnyttja Mettler Toledos servicetjänster för att säkerställa optimal prestanda under analysatorns hela livslängd.
Den inbyggda sändaren M800 har ett intuitivt pekskärmsbaserat användargränssnitt som uppfyller den individuella anläggningens behov – från konfiguration och utbildning till full drift och felsökning.
Med Mettler Toledos kiselanalysator 2850si kan anläggningen spara utrymme, få fler mätningar och minska kostnaderna för underhåll och förbrukningsvaror.
Kritisk faktor
– Vattenkvaliteten är en kritisk faktor för produktionen inom kraft- och mikroelektronikindustrin. Vikten av att övervaka rätt kemikalier vid rätt tidpunkt och inom en allt snävare budget kan inte underskattas, säger Matt Knott, produktchef på Mettler Toledo Thornton. Kiselanalysatorn 2850si överträffar dagens standard tack vare multiströms provtagning, mindre förbrukning av reagenser, prediktiv diagnostik samt mätning av fosfater. Och allt i en kompakt design som ger operativ flexibilitet samtidigt som man sparar personalresurser och värdefullt panelutrymme för vattenanalyser, avslutar Matt Knott.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-02-05 12:56:23