Nordomatic köper fastighetsautomation

Nordomatic växer i Mälardalen genom förvärv av qts, n&n och Suprasys fastighetsautomations verksamhet, berättar Olov Schagerlund. Foto: Nordomatic Nordomatic växer i Mälardalen genom förvärv av qts, n&n och Suprasys fastighetsautomations verksamhet, berättar Olov Schagerlund. Foto: Nordomatic

Nordomatic, systemintegratör inom området smarta fastigheter meddelar i en kommuniké att de har förvärvat QTS, N&N El & Styr och Suprasys. Förvärvet gäller all verksamhet relaterad till området fastighetsautomation. Omsättningen ligger på ca 45 miljoner kronor och berör leverenser av automationstjänster till större fastighetsägare i Södertälje, Stockholm och Mälardalen, inklusive ett antal kommunala fastighetsbolag. Sammanlagt 26 medarbetare berörs inklusive de leverantörer och kunder som idag har avtal med QTS, Suprasys och automationsdelen av N&Nn El och Styr.


Alla medarbetare på QTS, N&N kommer fortsätta att ha sin arbetsplats på kontoret i Södertälje. Automationsdelen av N&N övergår genom inkråmsöverlåtelse till qts och Nordomatic förvärvar därefter samtliga aktier i qts. Den del av n&n som bedriver el-service, vilket omfattar ca 15 personer, kvarstår i n&n och behåller sitt varumärke. Den förvärvade automationsverksamheten och QTS kommer att ändra namn till Nordomatic. Alla befintliga kundavtal och leverantörsavtal består i samband med överlåtelsen. Johan Stridh, Carl Nyström och Joakim Nordlund, aktiva delägare i Nn&N , QTS och Suprasys, investerar en del av köpeskillingen i Nordomatics koncernbolag i samband med transaktionen. Hela affären är villkorad av vissa slutgiltiga beslut och genomförd mbl-förhandling.
– Vi känner QTS, N&N och Suprasys sedan länge och det här teamet har under 15 år byggt upp en väldigt fin verksamhet med tydlig kundnytta och fokus på resultat, säger Olov Schagerlund, koncernchef för Nordomatic. Nordomatic får genom denna affär en stark ställning i Södertälje, en kommun med nästan 100 000 invånare och starka industrier, och vi hoppas kunna växa vidare i Mälardalen utifrån denna position.
– Vår bransch är i en spännande omvandling mot mer avancerad teknik och djupare kundsamarbeten och vi upplever att vi kan göra ännu mer tillsammans med Nordomatic inom detta område, säger Joakim Nordlund, styrelseordförande QTS, N&N El & Styr och Suprasys.

NORDOMATIC

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-01-27 10:08:51