Universellt datautbyte från sensorn till molnet

Hur kan data från intelligenta sensorer överföras till IT-nivån för fortsatt behandling? Detta är en viktig fråga – för bara de som kan göra det kan med framgång implementera Industrie 4.0-projekt eller prediktivt underhåll. Vårt svar är OPC UA. Många av Bihl+Wiedemanns gateways uppvisar detta öppna kommunikationsprotokoll. Det gör det möjligt för dem att överföra data från IO-Link-sensorerna direkt uppströms till IT-världen. Dessa data skulle inte vara så lättåtkomliga utan OPC UA eftersom IO-Link-enheter inte har någon direkt tcp/ip-anslutning. Enkel åtkomst till ett brett spektrum av maskindata.


Genom att använda OPC UA-servern i våra gateways har du åtkomst till ett brett spektrum av maskindata.
En massa information om maskinen och processen, från enhetsdiagnostik till processdata, kan enkelt hämtas tillbaka via nätverket. En annan fördel är att genom användandet av OPC UA  uppstår en märkbar reducering av belastning på kontrollern och fältbussen.
För att säkerställa datasäkerhet, stöder vi bland annat krypterad OPC UA-kommunikation även med kundspecifika certifikat. Detta medger att enheterna sömlöst integreras i befintliga IT-säkerhetskoncept.
Bihl+ Wiedemann

Läs mer om:
Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2021-01-11 12:40:00