Tyskt bolag vann upphandling på tillståndsövervakning av järnvägsväxlar i Sverige

Spårväxlar är den mest tekniskt komplexa del av järnvägen som även är mest underhållsintensiv. Foto: Dagmar Zitkova Spårväxlar är den mest tekniskt komplexa del av järnvägen som även är mest underhållsintensiv. Foto: Dagmar Zitkova

Vossloh Nordic Switch Systems har vunnit ett viktigt infrastrukturkontrakt på databaserad tillståndsövervakning av järnvägsväxlar i Sverige. Det mångåriga kontraktet omfattar sensorutrustning och övervakning av 1 000 av Trafikverkets spårväxlar. Det innebär att Trafikverkets viktigaste spårväxlar kopplas upp och blir tillgängliga online. Exakt kunskap om det tekniska tillståndet för spårväxlar är ett viktigt steg på vägen till mer effektivt järnvägsunderhåll och högre spårtillgänglighet. Projektet kommer att genomföras tillsammans med DB Systemtechnik, ett dotterbolag till Deutsche Bahn.


Spårväxlar är en vital del för järnvägens funktion samtidigt som de är en av de mest tekniskt komplexa ­ och därför mest underhållsintensiva ­ beståndsdelarna i järnvägen.
Med hjälp av sensorteknik registreras kontinuerligt data om valda parametrar i spåret, vilka automatiskt överförs till Vosslohs molnbaserade plattform. I plattformen bearbetas och konverteras data med hjälp av algoritmer baserade på artificiell intelligens till åtgärdsrekommendationer.
Sensorbaserad övervakning är grundförutsättningen för ett tillståndsbaserat och prediktivt underhåll av järnvägsinfrastruktur. Resultatet av tillståndsövervakningen är högre tillgänglighet av spåren, vilket är ett centralt krav för att det ska gå att flytta mer trafik till järnvägen i framtiden. Endast på detta sätt är det möjligt att nå fn:s ambitiösa klimatmål på medellång sikt. Kontraktet med Trafikverket gör det möjligt för Vossloh att utnyttja sin unikt breda förståelse av järnvägsspårets fysik för att maximera kundvärdet, säger Oliver Schuster, vd för Vossloh ag.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-01-05 09:07:34