Kraftverket i Porjus får ett nytt ställverk

Den anrika vattenkraftstationen i Porjus. Foto: Dagmar Zitkova Den anrika vattenkraftstationen i Porjus. Foto: Dagmar Zitkova

Lule Building System (IBS) har fått uppdraget att bygga nytt ställverk vid anrika vattenkraftstationen i Porjus, rapporterar lbs i en kommunké. Arbetet startade i somras 2020 och förväntas vara klart under sista kvartalet 2021. I detta uppdrag ingår byggnation av 130 kV, 40 kV och 20 kV ställverk.
– Här görs en satsning för att man i framtiden ska kunna nyttja den effekt som kommer från Lule älv så optimalt som möjligt. Denna investering lägger grunden för att bland annat försörja gruvindustrin i Malmfälten med el, men också för inmatning av vattenkrafts-produktion från Lule älv för utmatning söderut, säger Johan Strömbäck, vd i IBS.


Energiförsörjningen i Sverige står inför en flerdimensionell omställning. Fossil- och kärnkraft avvecklas successivt för att ersättas med förnybar energi där vindkraft är dominerande. Den ökade användningen av el, inte minst i fordon, ställer också stora krav på en uppgradering av det svenska elnätet.
–Vi är specialister på stora projekt och erbjuder helhetslösningar. Från inledande projektering till installation och driftsättning av elkraftanläggningar som transformatorer, ställverk och vindkraftparker.Vi är ett entreprenörsdrivet bolag och driver stora elkraftsprojekt åt kunder som Vattenfall, Skanska, YIT och ABB.
lbs har säte i Liden utanför Sundsvall med projekt över hela Sverige.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-01-04 12:25:55