Omron lanserar ett nytt FH-visionsystem

 Foto: Omron Foto: Omron

Omron lanserar ett nytt FH-visionssystem med branschens första avkänning av fel med AI-tekniken. Bildbehandlingssystemet identifierar subtila fel med människoliknande känslighet för att uppnå högre felavkänning.Tekniken för artificiell intelligens, som reproducerar mänsklig känslighet och de tekniker som skickliga inspektörer använder sig av känner noggrant av fel som tidigare varit svåra att fånga upp och automatisera. Traditionellt sett har det viktigaste varit känsligheten och kunskapen hos tekniker med lång erfarenhet. Idag ökar efterfrågan på arbetsbesparande automatiserad visuell inspektion.

Artificiell intelligens kan idag känna igen föremåls funktioner lika väl som människor och kan automatiskt lära in kriterier.
Omron strävar efter att ta innovation till tillverkningsanläggningarna genom att förverkliga det unika konceptet ”innovativ automation” för att lösa problem på tillverkningsanläggningarna. Här förbättrar Omron det mänskliga ögats funktion och vi fortsätter att samla data och forska om den senaste AI.
Omron

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-12-30 09:25:37