Troax växer genom uppköp i Polen

Troax, specialist på maskinskydd och lager har köpt lagerleverantören Natom i Polen. Foto: Troax Troax, specialist på maskinskydd och lager har köpt lagerleverantören Natom i Polen. Foto: Troax

Leverantör av skyddsprodukter Troax, som ingår i Troax-koncernen, meddelar att de har ingått ett avtal om förvärv av alla utestående aktier i det polska företaget Natom Logistic sp. z o.o (Natom)
Natom tillverkar lagerutrustning på den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Chocicza, Polen, med en ytterliggare verksamhet i Koscian, Polen. Natom grundades 2006 av Tomasz Świątek och han har genom åren utvecklat Natom från en lokal firma till en ledande tillverkare inom sitt segment i Europa. Natom har 180 anställda och omsätter cirka 20 miljoner euro och med en solid rörelsemarginal.


Förvärvet kommer att finansieras med Troax befintliga likvida medel på en kassa / skuldfri basis. En prestationsbaserad tilläggsköpeskilling kan komma att ske under 2020 och 2021 under förutsättning att verksamheten levererar ett fortsatt högt rörelseresultat.
Jag är glad att fortsätta som vd för Natom. Med hela Natom-teamet ser jag fram emot samarbetet med Troax, säger Tomasz Świątek, ägare av Natom.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-11-27 13:00:02