Samarbetet gör Sunpines produktionsökning möjlig

Sunpine har tecknat avtal med Wibax om investeringar i ny lagringskapacitet. Foto. Sunpine Sunpine har tecknat avtal med Wibax om investeringar i ny lagringskapacitet. Foto. Sunpine

Sunpine har tecknat avtal om investering i ny lagringskapacitet med Wibax, rapporterar företagen i en kommuniké. Detta som ett led i Sunpines fortsatta expansion och produktionsökning.
En tank på 18 000 kubikmeter färdigställs vid Sunpines anläggning i Piteå för lagring av tallolja och denna beräknas vara klar under första halvåret 2021.
Sunpine fortsätter även sin satsning på utökad lagringskapacitet i Norrköping. En ny tank för tallolja kommer att byggas och beräknas vara klar under sista kvartalet år 2021. Så fördubblas lagerkapaciteten i Norrköping, säger Linus Romfelt, Logistikchef.


– Vi förlänger vårt transportsamarbete med Wibax. Det är oerhört viktigt för oss med effektiva transportflöden.
– Tillsammans med Wibax gör vi utökad lagringskapacitet i samband med vår pågående investering för en ökad produktionsvolym möjlig.
– Vi fortsätter leverera tallolja med en miljövänlig och effektiv logistiklösning, säger Magnus Sundström, vd Wibax Logistics.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-11-27 08:53:34