Veldis nya industriutbildning i Årsta

 Foto: Veldi Foto: Veldi

Veldi öppnar ny industriskola i Stockholmsområdet, i ett perfekt läge i Årstaberg den 1 januari 2021. – Just nu är söktrycket mycket högt till Veldis helt nya skola och industriutbildning i Årstaberg säger Elif Bilyar vid Veldi.
Satsningen kommer att lyfta industrin i regionen genom att vaska fram framtidens yrkesmedarbetare med den senaste kompetensen inom CNC och svetsning.
– Vårt goda renommé och vår genuina förankring i branschen gör att våra elever får en tryggare resa till ett jobb. Vi arbetar också med många digitala verktyg för att de som studerar på ett enklare och roligare sätt ska kunna lära sig så mycket som möjligt under sin tid hos oss, poängterar Roger Psajd, VDpå Veldi Kompetens.
Den nya utbildningen är 1,5 år lång och APL (arbetsplatsförlagd lärande) på något industriföretag ingår.


– Efter det väntar på de flesta med största sannolikhet ett jobb eftersom Veldi Kompetens arbetar hårt för att hundra procent av eleverna ska komma ut på arbetsmarknaden. En viktig faktor i det arbetet är det bemanningsföretag som Veldi också driver parallellt.
– Det gör att vi hela tiden har järnkoll på industrins behov av arbetskraft och APL-möjigheter. För att inte missa någon kan man även välja oss för stöd och matchningshjälp via Arbetsförmedlingen efter utbildningen, säger Roger Psajd.
Eleverna kommer att kunna läsa bland annat Industriteknik bas och industriteknikpåbyggnad - CNC operatör.
Veldi Kompetens satsar på utveckling av sina utbildningar. Nyligen utsågs medarbetaren Samuel Carlsson till ny affärsområdeschef för Utbildning med uppdrag att stötta Veldis rektorer och enheter för att utveckla och ta fram de nya utbildningar som marknaden efterfrågar.
Samuel Carlsson har lång erfarenhet av industribranschen som bland annat yrkeslärare med god kunskap om skolbranschen. Dessutom har han tidigare arbetat på Veldi som yrkeslärare i fem år. Under vintern är planen att han också ska påbörja rektorsprogrammet för att lägga till skolledarkompetens i sin portfölj.
Han har tidigare också arbetat mycket med verktygstillverkning i datorstyrda CNC-maskiner och har även en lärarexamen i ämnet teknik samt en yrkeslärarexamen inom främst verkstadsteknik.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2020-11-23 09:26:55