Emerson och Integra CMS samarbetar

 Emerson och Integra cms samarbetar inom området ”kontinuerliga tillverkningsprocesser”. Kontinuerlig tillverkning minskar kostnader och förbättrar kvantitet, kvalitet och tillförlitlighet för läkemedelsframställning. Emerson Emerson och Integra cms samarbetar inom området ”kontinuerliga tillverkningsprocesser”. Kontinuerlig tillverkning minskar kostnader och förbättrar kvantitet, kvalitet och tillförlitlighet för läkemedelsframställning. Emerson

Emerson som utvecklar och säljer mjukvara och teknik för olika tillverkningsprocesser, har tecknat ett gemensamt kommersialiseringsavtal med konsultföretaget Integra CMS om implementering av så kallade kontinuerliga läkemedelstillverkningssystem, meddelar Emerson.
Kontinuerlig tillverkning minskar kostnaderna och förbättrar kvantitet, kvalitet och tillförlitlighet för läkemedelstillverkning jämfört med traditionella tillverkningsmetoder för satsvis produktion. Kontinuerliga processer är komplexa och kräver specialiserad expertis som kontraktstillverkare och tillverkare av receptfria och generiska läkemedel, ingredienser och kosttillskott ofta saknar.
Helhetssupport


Emerson och Integra CMS erbjuder tillsammans en helhetssupport. Från processdesign till det lagstadgade godkännandet.
– Många företag som är intresserade av att implementera kontinuerliga tillverkningssystem har relativt liten erfarenhet av att använda processteknikmetoder, säger Fernando Muzzio, vd för Integra CMS och chef för Rutgers University's Engineering Research Center.
–Emersons omfattande verktygslåda och världsomspännande närvaro ger en teknikgrund som vi kan leverera support till när det gäller urval, implementering och optimering hos kunder överallt i världen.
– Emerson har stött utveckling av kontinuerlig tillverkningsteknik på C-SOPS under de senaste tio åren. 2015 licensierade Rutgers University Integra CMS för att utveckla, testa och kommersialisera avancerade kontinuerliga tillverkningstjänster.
– Utformningen av ett integrerat kontinuerligt tillverkningssystem och val av den bästa utrustningen för varje applikation kräver expertis, konstaterar Xavier Marchant, vice VD för biovetenskap vid Emerson.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-10-28 08:45:08