Allen-Bradley säkerhetsbrytare

Allen-Bradley Guardmaster, den nya 440G-EZ är en elektromekanisk säkerhetslåsbrytaren från Rockwell Automation som hjälper till att skydda personal, processen och komponenter genom att fysiskt låsa säkerhetsdörrar och enbart tillåta access till farliga utrymmen när utrymmet är säkert. Den är framtagen för att skydda för oplanerade stopp. Den kostnadseffektiva låsfunktion kombinerar en magnetisk “Power to Lock” (PTL) låsfunktion med en 500 N hållkraft med en feljusteringstolerans på ±5 mm.
440G-EZ är avsedd att användas på alla typer av säkerhetsdörrar, är TÛV-certifierad upp till Cat 4, SIL 3, PLe – högsta nivån för säkerhetsapplikationer.
Wexøe

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-10-27 08:13:50