Bearbetningscenter i Västernorrland köper ny automationslösning

Anders Dahlkvist, produktionschef på Bearbetningscenter i Västernorrland, vid den nya anläggningen.  Anders Dahlkvist, produktionschef på Bearbetningscenter i Västernorrland, vid den nya anläggningen.

Bearbetningscenter i Västernorrland har köpt en CLX 450V6 utrustad med stångmagasin från DMG Mori Sweden. Till maskinen har de också köpt automationsprodukten Robo2Go, även den från DMG Mori Sweden. Bearbetningscenter valde lösningen därför att den är kompakt, flexibel och har en lättprogrammerad robot. I anläggningen kommer främst småserieproduktion att utföras, vilket innebär många omställningar och i denna cell är det korta riggtider. I cellen kommer såväl stångbearbetning som bearbetning av kapade kutts att utföras, rapporeterar Verkstadstidningen. I och med att obemannad körning kan ske både via stångmagasinet och då roboten betjänar svarven räknar Bearbetningscenter med att få ut många spindeltimmar i maskinen.

Utöver det frigörs operatörstid.Företaget har sedan tidigare ett par automationslösningar. Nu höjs automationsgraden ytterligare något som de har satsat mycket på under de senaste åren för att vara konkurrenskraftiga.Bearbetningscenter i Västernorrland, som ligger i Kramfors, utför legotillverkning och har specialiserat sig på svarvning och fräsning i cnc-maskiner. Företaget är en komplett komponenttillverkare och levererar främst till maskinbyggare, tillverkare av mobil och stationär hydraulik i Sverige. Företaget har också en högkvalitativ mätmaskin på verkstaden och kan utföra enklare montering. Bearbetningscenter i Västernorrland har cirka 30 medarbetare.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-10-19 07:23:33