Valmet köper PMP Group

Valmet har den 11 september ingått ett avtal om förvärv av PMP Group i Polen. Värdet av förvärvet beräknas till 715 miljoner kronor exklusive villkorad bonusbaserad tilläggsköpeskilling. Förvärvet beräknas vara slutfört i oktober 2020, rapporterar Valmet. PMP Group levererar processteknik och service till mjukpappers-, kartong- och pappersmaskiner globalt, med fokus på små och medelstora mjukpappersmaskiner samt ombyggnader för kartong- och pappersmaskiner. Företagets nettointäkter uppgick till cirka 780 miljoner kronor för räkenskapsåret 2019. Företaget har omkring 650 anställda varav majoriteten är baserade i Polen medan övriga finns i Kina, USA och Italien.

PMP Group både levererar maskiner och utför service. Bolaget är väletablerat på marknaden, de har jobbat mot massa- och pappersindustrin i över 160 år. Deras 650 anställda är baserade i Jelenia Góra och Świecie i Polen, Changzhou i Kina, South Beloit i USA och Lucca i Italy.

– Förvärvet förenar två företag med olika teknik- och kundsegment och kompletterar varandra, säger Jari Vähäpesola, Business Line President - Paper på Valmet. 

– Tillsammans skapar vi nya affärsmöjligheter.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-10-16 12:41:06