Norrmejerier investerar 10 miljoner i klimatväxling

Under fem år ska Norrmejerier investera i projekt som minskar klimatpåverkan i Norrland.Norrmejerier har öronmärkt två miljoner kronor om året i fem år för en klimatväxling som sker genom investeringar i lokala projekt som minskar klimatpåverkan i den egna verksamheten i Norrland. Investeringarna i klimatväxling innebär en utökning av Norrmejeriers befintliga hållbarhetsprogram. 

Just nu utvärderar Norrmejerier olika investeringsalternativ, där satsningar på minskat matsvinn och energieffektivisering av mejerierna bedöms ha störst potential att minska klimatbelastningen. Det första projektetberäknas beslutas och startas upp i höst.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-10-15 08:05:25