SCA ska investera i massaproduktion och avvecklar tillverkningen av tidskriftspapper

SCA planerar att investera 1,45 miljarder kronor i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa (CTMP) vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall, rapporterar SCA. Det innebär att SCA avvecklar produktionen av tryckpapper vid bruket.
SCA avser investera för en årlig produktion av 300 000 ton CTMP-massa vid Ortviken. Befintlig infrastruktur planeras att användas. Förväntad produktionstart i den nya anläggningen är början av år 2023. SCA har idag en kapacitet på 100 000 ton CTMP-massa vid Östrands massafabrik. Denna produktion kommer att upphöra när omläggningen i Ortviken blir klar, så produktionen av sulfatmassa vid Östrand kan öka.


Satsar på kartong
– Våra massakunder vill att vi växer med dem inom produktsegment som förpackningskartong och hygienprodukter, segment med en god tillväxt, säger Ulf Larsson, SCA:s VD. I linje med vår strategi, har vi steg för steg minskat vår exponering mot tryckpapper. Nu inleder vi förhandlingar om att helt lämna detta produktsegment. sca producerar idag bestruket och obestruket tryckpapper på tre pappersmaskiner vid Ortviken med en årlig omsättning på cirka 4 miljarder kronor.
Efterfrågan på tryckpapper i Västeuropa har krympt med cirka fem procent per år från år 2008. Under coronapandemin har efterfrågan minskat med ytterligare 30-40 procent och produktionen vid Ortviken har fått anpassas till den minskade orderingången. Den lägre efterfrågan, kombinerad med en svag prisutveckling har orsakat att verksamheten går med förlust. Den avveckling av tryckpapperstillverkning vid Ortviken som SCA nu föreslår, innebär att cirka 800 anställda kan komma att beröras, framför allt på Ortvikens pappersbruk, men även i andra delar av SCA:s verksamhet.
Stor omläggning
–Effekterna av avvecklingen blir omfattande och vi kommer att söka efter bästa möjliga lösningar för de berörda.
Även i andra länder än Sverige påverkas SCA:s verksamhet av omläggningen.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2020-10-06 08:30:24