Ansimagpumpen för besvärliga vätskor

När det gäller vissa vätskor är det extra viktigt med noll utsläpp, exempelvis svavelsyra, saltsyra, natriumhydroxid och andra frätande vätskor, men även vätskor som luktar som ammoniak. Då kommer pumpar med magnetdrift in. Utan axeltätning blir det inget läckage. Ansimag är en tätningslös, magnetdriven centrifugalpump, avsedd för aggressiva och farliga vätskor där insidan är klädd i etfe, dvs inga metallmaterial har kontakt med den pumpade vätskan. Den kan användas för de flesta vätskorna. Pumpen har styrkan av en metallpump, men kemikalieresistensen som en plastpump. Den är uppbyggd av ett modulsystem med få komponenter.
Zander & Ingeström

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-09-29 09:53:20