Nordomatic har satsat på energigenial fastighetsautomation

Modulära industriroutrar Insys Icom från Recab. Foto: Recab Modulära industriroutrar Insys Icom från Recab. Foto: Recab

Nordomatic har blivit ledande i Europa när det gäller energigenial fastighetsautomation tackvare Recabs´s moln- och IoT teknik, rapporterar Recab. Energigenial fastighetsautomation bygger på att man utnyttjar all den överskottsenergi som skapas i en byggnad men som oftast inte tas omhand. Lösningen tar även hänsyn till fastighetens byggnadsstomme vilket gör att varje fastighet har en unik termisk tröghet och därför styrs optimalt efter just de förutsättningarna. Någon benämnde det som ”ecodriving” för fastigheter.

Genom att kombinera ett optimalt inomhusklimat med kraftigt reducerade kostnader och ett långsiktigt hållbart samhälle skapar de ett unikt erbjudande. Det som framförallt särskiljer dem är den samlade kompetens och engagemang för både fastighetsautomation och energitänk i fastigheter. – För att vår kund ska kunna hantera översikt och kommande prognos på ca 200 anläggningar tillhandhåller och supportar Recab med routar och även VPN-tjänster, berättar Annelie Ivansson, marknadschef på Recab. All övervakning sker via en webbläsare där man enkelt kan avläsa status på det man önskar - varpå man få en överblick utan att fysiskt vara på plats – ”ecodrivning” för fastigheter.

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-09-18 05:59:57