Smart Pendant en ny lösning för robothandhavande

Smart tablett underlättar robothandhavande. Foto: Yaskawa Smart tablett underlättar robothandhavande. Foto: Yaskawa

Smart Pendant är en innovativ lösning för snabbt och enkelt robothandhavande. Gränssnittet i pekskärmen gör det enkelt att lägga in kommandon, parametrar, funktioner och programsekvenser. Logiken i gränssnittet är optimerat så att knapptryckningarna är så få som möjligt. De fysiska funktionsknapparna kan man programmera så att de innehåller de funktioner som man använder ofta. Det gör hanteringen både snabb och enkel.


Smart Pendant har också ett nytt revolutionerande koordinatsystem, Smart Frame, som stödjer robotförflyttningar via rotation och lutning. En ytterligare funktion är att Smart Pendant kan, med hjälp av ett gyro, ta hänsyn till sin position i förhållande till roboten. Det är Smart Frame som ser till att koordinaterna blir rätt. Smart Pendant är tillgänglig för den senaste generationen av system, YRC1000.
Yaskawa Nordic

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-09-15 09:35:30