EU patent för filtrering av biologiska partiklar

Arcaroma har fått positivt besked om ett preliminärt godkännande av en europeisk patentansökan gällande en metod för att filtrera biologiska partiklar ur ett flöde, följt av PEF-behandling med Cept plattformen, som ger ökad nedbrytbarhet av material inför biogasproduktion.
–Det är mycket glädjande, säger Johan Möllerström, CEO, Arcaroma.Vi ser en stor marknad för avskiljning och behandling av slam i Europa. Enbart Tyskland, Frankrike och Storbritannien har tillsammans över 200 miljoner invånare och därmed finns det i grunden ett stort behov att hantera biologiskt avfall på ett energieffektivt och lönsam sätt. Här kan vi göra skillnad.


Patentet skyddar särdragen hos den kombinationsbehandling som med framgång använts i fält för behandling av främst avloppsvatten.
Genom att tillsätta ett ämne till vattenflödet kan biologiskt material enkelt filtreras ut och därmed kan torrsubstansen ökas inför behandling med Cept. På detta sätt kan man fokusera behandlingen till den fraktionen i flödet med störst innehåll av rötbara biologiska partiklar.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-08-28 12:16:30