Underleverantörerna nyanställer

Foto: Dagmar Zitkova – Andelen företag som förutser en minskad orderingång är endast fem procent av företagen, det lägsta värde vi uppmätt, säger Anders Ekdahl. Foto: Dagmar Zitkova – Andelen företag som förutser en minskad orderingång är endast fem procent av företagen, det lägsta värde vi uppmätt, säger Anders Ekdahl.

Utsikterna för 2014 är överraskande bra, rapporterar Svensk Industriförening, Sinf, i sin senaste Underleverantörsbarometer.
Siffrorna visar att drygt hälften av företagen ökat omsättningen och tror på fortsatt orderingång. Produktionspersonal är den kategori som efterfrågas mest.  
– Drygt var fjärde underleverantör planerar att nyanställa, säger Anders Ekdahl, vd för Sinf.


Orderingång växer
– Ökad omsättning, ökad orderingång och fler anställningar. Det är tre positiva signaler. Bilden av att underleverantörerna närmar sig en högkonjunktur är tydlig.
53 procent av företagen inom Sinf ökade omsättningen i fjärde kvartalet 2013. Samtidigt förväntar sig 51 procent en fortsatt ökad orderingång och 26 procent planerar att anställa i innevarande kvartal.
– Andelen företag som förutser en minskad orderingång är endast fem procent av företagen, det lägsta värde vi uppmätt, säger Anders Ekdahl.
Positiva signaler
Redan under andra halvan av 2013 flaggades det för positiva signaler. Andelen företag som bedömer att man är på väg in i en bättre konjunktur ökar stadigt och när Anders Ekdahl presenterade Underleverantörs-barometern i Gislaved nyligen poängterade han att det nu är flera faktorer som stärker bilden av en förestående konjunkturuppgång.
– Det man nu prioriterar är produktionspersonal, därefter personal till produktutveckling samt marknadsföring och försäljning. Alla tre personalkategorierna indikerar att det finns en växande marknad, säger Anders Ekdahl.
Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det fjärde kvartalet 2013 med prognoser för det första kvartalet 2014 avslutades den 3 februari visar även att 26 procent av företagen planerar att anställa jämfört med 11 procent föregående kvartal, 71 procent kommer att att bibehålla personalstyrkan och bara 3 procent planerar en personalminskning.
Liten minskning
– Den låga andelen personalminskningar är ett lägsta värde som senaste uppmättes första kvartalet 2011.
Sinf har cirka 1 300 medlemsföretag.
Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-02-24 12:30:29