Sjukvården borde ha satsat på svenska företags produkter

– Vi kräver att landsting och storföretag tar sitt ansvar och omgående lägger om sina inköp till inhemska företag. Fungerar inte detta, krävs krafttag från regeringen, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Sinf. Vi måste ta vara på svensk leveranssäkerhet, det är något krisen måste ha lärt oss.  Foto: Sinf – Vi kräver att landsting och storföretag tar sitt ansvar och omgående lägger om sina inköp till inhemska företag. Fungerar inte detta, krävs krafttag från regeringen, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Sinf. Vi måste ta vara på svensk leveranssäkerhet, det är något krisen måste ha lärt oss. Foto: Sinf

Svenska företag kunde ha räddat bristen i sjukvården när pandemin härjade som värst, men de sveks, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Svensk Industriförening – Sinf.
Vården letade efter skyddsutrustning och den svenska industrin ställde om. Många plastföretag gjorde snabba investeringar och hade fullt fokus på att leverera snabbt och säkert. Samarbetet tog fart och order utlovades. Plötsligt tvärdog orderläggningen när beställningarna började göras från Kina.
Det blev dramatiskt för många små och medelstora företag som nu står med lager av utrustning och som har gjort stora investeringar. Företag, som för att bidra i en svår tid, många initialt levererat gratis för att hjälpa, konstaterar Sinf.


Svenska jobb
Idag står ansvarsfulla företag som ger svenska jobb, hög kvalité och goda priser i stora svårigheter medan kinesiska produkter översvämmar den svenska marknaden.
Över femtiotalet svenska företag anmälde tidigt att de snabbt kunde börja producera skyddsmaterial. I slutet av mars samlades plastföretag som ville hjälpa till i kampen mot Corona, många av dem anslutna till Svensk Plastindustriförening, Spif.
Vad branschen inte fick reda på var hur regeringen gjorde planer på att förse svensk sjukvård via Stockholms Läns Landsting med hjälp av aktörer som Ikea, Scania, Volvo, Mölnlycke och Sas då de hade goda kontakter i Kina. Man ville utnyttja Scanias 15 inköps- och logistikexperter för att ” dammsuga marknaden på skyddsutrustning till våra anställda i vården”, skrev finanslandstingsrådet Irene Svenonius på Facebook.
I slutet av mars rapporterades det om att ett plan från Kina lastat med 55 000 munskydd, 5000 visir och 2000 skyddsglasögon landade på Arlanda. Och det var bara början. I april lättade regeringen på kraven för skyddsutrustning. Även utrustning som inte har rätt ce-märkning ska nu tillfälligt kunna godkännas för användning inom vården, efter ett beslut av regeringen. Beslutet fattades för att öka tillgången på skyddsutrustning inom vården i spåren av coronapandemin. 
Plötsligt flögs det in hundra tusentals kinesiska munskydd, visir och skyddsglasögon. Detta samtidigt som svenska plastföretag gått ihop i kampen mot corona och ställt om sin produktion till skyddsutrustning. När leveranserna från Kina började anlända ställdes svensk plastindustri inför något som var omöjligt att förutse.
Det är möjligt att behovet var så pass omfattande att inköp utanför Sverige var nödvändigt men det kom att bli förödande för svenska företag som efter omställning kommit igång med inhemsk produktion men som plötsligt inte var efterfrågad.

Fick stöd från staten
Stockholms Läns Landsting har fått ta emot enorma stöd från staten, det hade varit rimligt att kräva att de stöttar mindre företag i Sverige istället för att köpa skyddsutrustning utomlands. I takt med att ekonomin bromsar in och arbetslösheten i Sverige ökar så väljer dessa storföretag att köpa in skyddsutrustning från Kina. Storföretagen har all rätt att välja, men det är anmärkningsvärt att de inte väljer att rädda svensk ekonomi, skriver Sinf i sin kommuniké.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-08-25 08:11:09