Ciro XL maximerar livslängden på robotkablage

Att kunna öka flexibiliteten hos robotar utan att behöva riskera ett högre slitage på kablar och slangar var utmaningen som fick Robot System Products, RSP, att ta fram den nya produkten Ciro.
Målet var att skapa en kostnadseffektiv lösning som möjliggör en ökning av rörelsefriheten hos robotar men ändå behålla en kompakt design. Sedan lanseringen 2018 har Ciro varit ett mycket uppskattat robottillbehör runt om i världen. Vartefter användandet spred sig ökade efterfrågan på en större variant av Ciro.


Med anledning av detta lanserar RSP idag Ciro XL. Som ett komplement till modellerna S, M, MHD och L lanseras nu XL varianten för robotar med en hanteringsvikt upp till 200 kg, vilket är dubbelt så mycket som tidigare modellen L.
I enlighet med de tidigare modellerna klarar Ciro XL en rotation i robotens axel 6 på upp till 500°. Tack vare den patenterade designen är detta möjligt utan att kablar och slangar behöver begränsa axel-6-rörelsen. Man erhåller då en relativt enkel lösning som motverkar oförutsägbara produktionsstopp och minimerar behovet av underhållsarbete.
Ciro kan med fördel även kombineras med RSPs slangpaket för att på så sätt ytterligare effektivisera och strömlinjeforma robotens beklädnad. Ciro XL lanserades i juni och leveranser kan ske från augusti.
Robot System Products

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-08-19 10:11:37