Högteknologiska automationssystem

Gibo Smart Solutions är ett bibliotek som utgår från tidigare uppförda automationsceller. Gibo Smart Solutions är ett bibliotek som utgår från tidigare uppförda automationsceller.

Gibotech utvecklar, installerar och tillhandahåller högteknologiska automationssystem och robotlösningar, uppger Gibotech i samband med presentation av de produkter som Gibotech skulle ha visat på Elmia. Företaget har varit verksamt i mer än 40 år och fokuserar idag på att optimera och effektivisera produktionsmetoder.
Därför har man utvecklat Gibo Smart Solutions, ett biblotek som utgår från tidigare uppförda automationsceller och bygger på många års erfarenhet av automation. Gibobox, Gibopack och Gibopalletizer är tre exempel på moduler som kan monteras i en produktionslinje.


Gibobox är en modul som kan köpas som fristående eller som en integrerad del av ett totalt flöde. Cellen är flexibel och kan resa upp låda från (Höjd) 110mm till 550mm. Används i produktionen där mycket flexibilitet krävs i boxstorlekar.
Gibopack är modulen som packar produkter i lådor. Gibopack, liksom Gibobox, kan köpas som fristående i samband med produktionslinjen eller integreras direkt efter Gibobox. Roboten behöver inte resa upp lådorna och därför kan produktiviteten ökas avsevärt. Gibopack kan levereras så att cellen täcker samma storlek på lådor som Gibobox.
Gibopalletize är utformad för högkapacitetspalletering och, liksom de andra Gibo Smart Solutions, kan den köpas som en fristående cell eller integreras i en enda rad. Lösningen är utformad för kompakt palletering med hög kapacitet, med den integrerade säkerhetslösningen som gör att du kan öppna cellen på ena sidan och hämta den fyllda pallen medan robotpallen lyser på motsatt sida. Cellen täcker samma lådstorlekar som Gibobox och Gibopack och kan därför användas i den flexibla produktionen. Gibopalletize kan köpas i en avancerad modell där pallmagasin matar in tomma pallar i cellen. Dörrarna är omkopplade till en grind, där pallarna automatiskt tejpas och samlas innan de förses med plastfolie.

Gibotech

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-08-03 07:46:34